therealdesign

A+ A A-

Naše publikace

Na této stránce naleznete publikace seřazené dle roku vydání, jejichž autory jsou členové občanského sdružení Lokalnipolitika.cz.

2017

HORNEK, Jakub. (2017). Komunální politika v malých bohatých obcích v České republice: politické souboje o zastupitelská křesla či všestranná kooperace ve prospěch obcí? Scientia et Societas, Vol. XIII, No. 4, pp. 115-143. ISSN: 1801-7118.

JÜPTNER, Petr. (2017). Debating directly elected mayors in the Czech Republic : political games and missing expertise? In: Sweeting David (ed.). Directly elected mayors in urban governance: impact and practice. Pp. 201-218, Bristol: Policy Press. ISBN: 978-1-4473-2701-1.

MUSILOVÁ, Karolína. (2017). Možnosti aplikace konceptu postmateriálního štěpení na substátních úrovních. Středoevropské politické studie (Central European Political Studies Review). Vol. 19, No. 1, pp. 55-75. ISSN: 1213-2691.

2016

HORNEK, Jakub. (2016). Politické dopady zadlužování malých obcí v České republice. Případová studie Karlovarského kraje 2010-2014. Praha: SLON. ISBN: 978-80-7419-242-5.

JÜPTNER, Petr. (2016). Le Système Électoral et Les Élections Municipales En République Tchèque. In: Marcou Gérard, Dolez Bernard (eds.). Les élections locales françaises 2014-2015. Pp. 269-277, Antony: Éditions Le Moniteur. ISBN: 978-2-281-13212-0.

JÜPTNER, Petr. (2016). Nejen o administrativním členění státu: komunální legislativa jako začarovaný kruh? Obec a finance vol. 21, no. 4.

MUSILOVÁ, Karolína. (2016). Národní park Šumava a obce na jeho území: Případ postmateriálního štěpení? Politologická revue, vol. 22, no. 1.

KLIMOVSKÝ, Daniel; PINTERIČ, Uroš; JÜPTNER, Petr. (2016). Sistemas de gobierno local en países poscomunistas miembros de la Unión Europea. Gestion y Politica Publica vol. 25, no. 1.

2015

MUSILOVÁ, Karolína.; HEŘMÁNEK, Jan. (2015). Factors of Voluntary Mergers of Municipalities: A Case Study of the Czech Republic. Slovak Political Review, vol. 15., no. 4., pp. 269-381. ISSN 1335-9096

JÜPTNER, Petr.; VALUŠOVÁ, Pavla.; KRUNTORÁDOVÁ, Ilona. (2015). Participation and Elements of Direct Democracy in the Czech Republic: Part II. Public Policy and Administration, vol. 14, no. 2.

KRUNTORÁDOVÁ, Ilona. (2015). Problematické aspekty financování měst a obcí České republiky. Praha: Karolinum.

KRUNTORÁDOVÁ, Ilona.; JÜPTNER, Petr. (2015). Local Government in the Czech Republic. Paris: L'Institut du Monde et du Développement.

ŘÍCHOVÁ, Blanka; JÜPTNER, Petr; RIEGL, Martin; ŠVEC, Kamil. (2015). Analýza politiky a političtí aktéři: možnosti a limity aplikace teorií v příkladech. Praha: SLON.

2014

MACHOVÁ, Zuzana. (2014). Volební právo cizinců v komunálních volbách České republiky. Praha: Karolinum. ISBN:978-80-246-2342-9

GILLES, William.; JÜPTNER, Petr. (2014). A critical debate on the budgetary framework of the Czech Republic. In: Lascombe, A.; Baudu A. (eds.) Europe's golden rule of public finances: its impact on national budget systems. Arcueil: Gestion & finances publiques.

JÜPTNER, Petr (ed.). (2014). Local Governanance between Democracy and Efficiency: V4 Comparative Case Study. 1. Vyd. Novo Mesto: Faculty of Organization Studies. 202 s. ISBN  978-961-93688-0-0.

JÜPTNER, Petr; KRUNTORÁDOVÁ, Ilona. (2014). Czech Republic. In: Jüptner, P.; (eds). Local governance between democracy and efficiency. Novo Město: Faculty of Organization Studies in Novo mesto in cooperation with Institute of political studies, Faculty of Social Sciences, Charles University in Prague

JÜPTNER, Petr; VALUŠOVÁ, Pavla; KRUNTORÁDOVÁ, Ilona. (2014). Participation and Elements of Direct Democracy in the Czech Republic: Part I. Public Policy and Administration, vol. 13, no. 4.

JÜPTNER, Petr. (2014). Vliv reformy veřejné správy na vztah státní správy a samosprávy v agendě orgánů obcí a měst. In: KOTÁBOVÁ, V. - ŘÍCHOVÁ, B. - PLECHANOVOVÁ, B., ed. Institucionalizace a decentralizace v Evropské unii. 1. vyd. Praha: IPS FSV UK, 2006, s. 216-227. ISBN 80-239-6981-1.

KLIMOVSKÝ, Daniel., RISTESKA, Sonja, JÜPTNER, Petr. (2014). Development and Current State of Local Government Systems in the Selected Post-Communist Countries. Scientific papers of the University of Pardubice Series D, vol. XXI, no. 32. 

2013

JÜPTNER, Petr. (2013). Direct Election of Mayors in the Czech Political Debate and Within the European Context. In: Selected issues of administrative reality. 1. vyd. Novo Mesto: Fakulteta za organizacijske študije, s. 100-118. ISBN 978-961-92652-7-7.

KRUNTORÁDOVÁ, Ilona. (2013). Political Aspects of Financing of Municipalities in the Czech Republic. Politické vedy: Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov UMB, vol. XVI., no. 2/2013, ISSN 1335-2741, pp. 31-57.

KRUNTORÁDOVÁ, Ilona. (2013). Regionální patron jako fenomén reprezentace zájmů. Acta Politologica, vol. 5, no. 2, ISSN 1803-8220, pp.161-177.

KRUNTORÁDOVÁ, Ilona. (2013). Regional patron as a phenomenon of interest representation. In: Pinterič, U.; Prijon, L.; (eds.). Selected issues of administrative reality. Novo město: Fakulteta za organizacijske študije v Novem mestu, 2013, ISBN 978-961-92652-7-7, pp. 55-72.

ŠURDA MALCOVÁ, Karolina. (2013). Malé místní samosprávy na území Velké Británie? Acta Politologica, Vol. 5, č. 2, s. 107-124.

2012

ALI, Sabïna; MACHART Filip; VIMMR, Martin Kryšpín. (2012). Negativní aspekty slučování municipalit: analýza akademické diskuze. Acta Politologica. 2012, roč. 4, č. 3, s. 263-283. ISSN 1803-8220.

JÜPTNER, Petr. (2012). Přímá volba starostů v evropské komparaci a české diskusi. Acta Politologica, roč. 4, č. 3, s. 232-245. ISSN 1803-8220.

KRUNTORÁDOVÁ; Ilona, JÜPTNER, Petr. (2012). Finanční aspekty autonomie českých municipalit v postojích politických aktérů. Politologický časopis. 2012, roč. 19, č. 4, s. 341-358. ISSN 1211-3247.Praha: Politologická revue.

KRUNTORÁDOVÁ, Ilona. (2012). Zkoumání finanční autonomie z perspektivy politické vědy.

KRUNTORÁDOVÁ, Ilona; JÜPTNER, Petr. (2012). Finanční aspekty autonomie českých municipalit v postojích politických aktérů. Politologický časopis, vol. 19, no. 4, ISSN 1211-3247, pp. 341-358.

MALCOVÁ, Karolina. (2012). Lokální aspekt volební podpory kandidátů do Senátu Parlamentu ČR. Sociologický časopis, Vol. 48, č. 2, s. 283-313.

2011

JÜPTNER, Petr. (2011). Le système local Tchèque: un modèle a l'écart des tendances européennes? REVUE de l’INSTITUT du MONDE et du DEVELOPPEMENT. vol. 1, no. 2.

MALCOVÁ, Karolína. (2011). Švédská cesta vývoje lokální samosprávy: Free commune experiment. Acta Politologica, Vol. 3, č. 2, s. 163-177.

2010

MALCOVÁ, Karolína. (2010). Analýza senátních voleb pohledem mikroúrovně vybraných obvodů neúspěšných pro ODS. Politologická revue. Vol. 16, č. 2, s. 77–101.

2009

JÜPTNER, Petr; POLINEC, Martin. (2009). Evropská lokální politika 2. 1. vyd. Praha: Institut politologických studií FSV UK, 2009. 413 s. ISBN 978-80-254-3510-6.

JÜPTNER, Petr. (2009). Ministerská diskuse k případnému zavedení přímé volby starostů: velmi nízká priorita?. Acta Politologica, roč. 1, č. 3, 1803-8220.

LEBEDA, Tomáš; Karolína MALCOVÁ; Tomáš LACINA. (2009). Volby do Senátu 1996 až 2008. Sociologické studie, 09:10, Praha: Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. s. 84.

2008

JÜPTNER, Petr. (2008). Local lists in the Czech Republic. In Farewell to the party model?: independent local lists in East and West European countries. 1. vyd. Wiesbaden: Verlag für Sozialwissenschaften, s. 21-37. ISBN 978-3-531-15687-3.

JÜPTNER, Petr. (2008). Úloha samosprávy při zajišťování revitalizačních projektů. In: URBES 2007: sborník konference Revitalizace měst v kontextu udržitelného rozvoje. 1. vyd. Praha: Academy partners, 1 CD. ISBN 978-80-254-2037-9.

2007

JÜPTNER, Petr; POLINEC, Martin; ŠVEC, Kamil. (2007). Evropská lokální politika. 1. vyd. Praha: IPS FSV UK. 978-80-254-1187-2

2006

JÜPTNER, Petr. (2006). Konfrontace teorie koalic s lokální politikou. In: Koalice a koaliční vztahy. 1. vyd. Plzeň: Aleš Čeněk, s. 109-118. ISBN 80-7380-004-7.

JÜPTNER, Petr. (2006). Modernizing municipal order in the federal lands of Germany. In: HNÍZDO, B. - KOTÁBOVÁ, V. - PLECHANOVOVÁ, B., ed. Instruments of European integration. 1. vyd. Prague: Charles University, Institute of Political Studies, Faculty of Social Sciences, s. 9-16. ISBN 80-239-8399-7.

JÜPTNER, Petr. (2006). Přímá volba starostů a její vliv na komunální volby v kontextu zkušeností spolkových zemí SRN. In: DANČÁK, B. - HLOUŠEK, V., ed. Parlamentní volby 2006 a česká politika. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, s. 251-261. ISBN 80-210-4161-7.

2005

JÜPTNER, Petr. (2005). Europeizace a komunální politické myšlení. In: DANČÁK, B. - FIALA, P. - HLOUŠEK, V., ed. Evropeizace : nové téma politologického výzkumu. 1. vyd. Brno: Mezinárodní politologický ústav, s. 125-133. ISBN 80-210-3865-9.

2004

JÜPTNER, Petr. (2004). Komunální koalice a politické modely. Politologická revue. roč. 10, č. 2, s. 81-101. ISSN 1211-0353.

JÜPTNER, Petr. (2004). Samospráva po vstupu do Evropské unie. In: Frič, Pavol, ed. In: Česká soda po vstupu do Evropské unie: scénáře strategického chování ČR v EU. I. vyd. Praha: CESES, s. 87-92. ISBN 80-86103-74-9.

2003

JÜPTNER, Petr. (2003). Komunální politika v ČR a role politických aktérů na lokální úrovni. In FIALA, V., ŘÍCHOVÁ, B. (ed.). Úloha politických aktérů v procesu decentralizace evropských zemí. 1. vyd. Olomouc : Monate - FM, s. 103-112. ISBN 80-900965-7-3.

JÜPTNER, Petr - HUDÁK, Jakub - SVOBODA, Jiří. (2003). Komunální politické systémy. 1. vyd. Praha: Univerzita Karlova, Filozofická fakulta. 190 s. ISBN 80-7308-056-7

2001

JÜPTNER, Petr. (2001). Komunální koalice a politické modely. Politologická revue. roč. 6, č. 2, s. 147-158. ISSN 1211-0353.

« Srpen 2020 »
Po Út St Čt So Ne
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31