Logo
Vytisknout tuto stránku

JPM160 Česká komunální politika

Kurs by měl uvést studenty do problematiky české komunální politiky. Hlavním předmětem zájmu je institucionální rámec (obecní pořádek, municipální struktura), volební systém a především samotní političtí aktéři.

Podrobný sylabus k předmětu naleznete zde.

(c) lokálnípolitika.cz 2015